Bruce Nauman, 1941

Walk with Contrapposto

1968
DVD, svartvit med ljud
60 min
Privat samling