Carl Fredrik Hill, Vinterbild med träd och vatten, n.d.

Dela: