Skiss för Katharina Grosses verk Untitled, 2014. Skapad av tekniker Christopher Garney.

Dela: