Modell av Magasin 3-byggnadens lägre del. Bilden är tagen i Katharina Grosses ateljé i Berlin.

Dela: