Detalj från Charles Longs installationsbeskrivning för Unity Purity Occasional, 2000.

Dela: