Richard Julins skiss inför tillverkning av Undercurrent, 2004.

Dela: