Francisco Goya, 1746 – 1828

Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer (Dystra föraningar om vad som komma skall)

ca. 1810-1823
Blad 1 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan, 1863. Linjeetsning, stickel, torrnål och polerstål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum