Francisco Goya, 1746 – 1828

Tampoco (…lika lite här)

ca. 1810-1823
Blad 36 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, akvatint, torrnål, stickel och polerstål på papper
45 x 58 cm
Nationalmuseum