Ulf Rahmberg, Skiss till döden i målning Generalerna våldför sig på de meniga, 1968.

Foto: Annika Jansson

Dela: