Otto G. Carlsund, Skiss för rumskomposition, 1945.

Dela: