Francisco Goya, 1746 – 1828

Se aprovechan (Man gör bruk av dem)

ca. 1810-1823
Blad 16 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan, 1863. Linjeetsning, flatbitning, torrnål, stickel och polerstål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum