Francisco Goya, 1746 – 1828

Qué hai que hacer mas? (Vad mer kan man göra?)

ca. 1810-1823
Blad 33, Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning, torrnål, stickel och polerstål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum