Francisco Goya, 1746 – 1828

Por qué? (Varför?)

ca. 1810-1823
Blad 32 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning, torrnål, stickel och polerstål på papper
45 x 58 cm
Nationalmuseum