Francisco Goya, 1746 – 1828

Para eso habeis nacido (Till detta blev du född)

ca. 1810-1823
Blad 12 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning, torrnål och stickel på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum