Jonas Nobel, Ögonblocket då du förlorar din tyngd, 2022.

Dela: