Francisco Goya, 1746 – 1828

Nada [Ello dirá] (Ingenting)

ca. 1810-1823
Blad 69 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, akvatint, flatbitning, torrnål och stickel på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum