Miri Segal, Make-Ready, 2002 (videostill).

Foto: Jesper Nordström

Dela: