Francisco Goya, 1746 – 1828

Las camas de la muerte (Dödens bäddar)

ca. 1810-1823
Blad 62 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning, torrnål, stickel och polerstål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum