Francisco Goya, 1746 – 1828

Grande Hazaña! Con muertos! (Vilken bragd! Med döda!)

ca. 1810-1823
Blad 39 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning och torrnål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum