Ulf Rahmberg, Generalerna våldför sig på de meniga.

Dela: