Francisco Goya, 1746 – 1828

Esto es peor (Det här är värre)

ca. 1810-1823
Blad 37 ur sviten Los Desastres de la Guerra. Första utgåvan 1863. Linjeetsning, flatbitning och torrnål på papper.
45 x 58 cm
Nationalmuseum