Jockum Nordström, En tyst vår vandrar genom lägenheten, 2015

Foto: Per-Erik Adamsson

Dela: