Paul Chan, 1973

1st Light

2005
Digital videoprojektion, varierande mått
14 minuter
Scholl, Dennis