Untitled (for Jeff) av Felix Gonzalez-Torres, under utställningen (Magasin 3, 1992-1993) hängdes reproduktioner av konstverket upp på affischtavlor runt om i Stockholm. Bild från Kungsgatan 38.
Foto: Neil Goldstein.

Dela: