Jill Magid – Foreign Body Ingested

23.09 - 15.10.2022
أمانة المعرض: Oliver Krug

Foreign Body Ingested visas från och med den 23 september på Magasin III och är avsett som en kommentar på Chris Burdens konstnärliga praktik. För Magasin III har den amerikanska konceptkonstnären Jill Magid skapat ett nytt verk, Foreign Body Ingested (Portrait of My Son), som kommer att visas tillsammans med ett av Magids tidigare verk.

Konstnären, författaren och filmskaparen Jill Magid undersöker maktstrukturer på en intim nivå och utforskar de känslomässiga, filosofiska och juridiska spänningarna som finns mellan institutioner och individer. I vart och ett av sina fördjupande projekt omger sig Magid av auktoritetssystem, såsom statliga byråkratier, en underrättelsetjänst eller förvaltare av andra konstnärers kvarlåtenskaper. Hennes verk realiseras i en mängd olika medier, såsom skulptur, text och film.

Magasin III har bjudit in Jill Magid att utifrån sitt konstnärskap kommentera museets pågående utställning med konstnären Chris Burden. Utställningen presenterar sidor ur Burdens egenutgivna Deluxe Photo Book 1971–73, där han dokumenterade tjugotre av sina egna performanceverk från den perioden. Magids verk reagerar på Burdens genom att på liknande sätt utforska frihetsbegreppet, testa gränserna för vad som ligger inom de juridiska och etiska ramarna, samtidigt som verket integrerar den egna kroppen i konstnärliga praktiker. Samtidigt identifierar Magid en problematisk heroisk hållning i Burdens utmanande koncept, och som kontrast låter sina egna konstnärliga provokationer utgå från en sårbarhet och ett ifrågasättande, vilket möjliggör kritik mot sin egen priviligierade position. 

Magid närmar sig installationen med Burdens verk som ett eget maktsystem, och tillstår att detta system handlar lika mycket om Burdens verk som institutionens utställning av det, och om konstvärldens fortsatta kanonisering av hans tidiga performancepraktik. Genom att definiera sitt eget subjekts position i förhållande till detta system har hon gjort ett nytt verk för Magasin III, Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) (2022), och väljer att presentera det tillsammans med sitt verk Auto Portrait Pending (2005).

Utgångspunkten för Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) är ett mynt, en penny, som hör till konstnärens verk Tender, och som hennes unge son råkade svälja. Myntet är fixerat i en specialgjord platinainfattning och fäst vid en silverkedja som har samma längd som sonens matsmältningsbana. Ursprungligen utgjorde Tender-myntet en del av ett offentligt konstverk, beställt under covid-19-pandemin. Magid intervenerade i den amerikanska ekonomin genom ett utspritt monument. Verket består av 120 000 pennies, nypräglade år 2020 och graverade längs kanten med orden ”THE BODY WAS ALREADY SO FRAGILE” och som sattes i omlopp. Antalet Tender-pennies motsvarar 1 200 amerikanska dollar i stimulanscheckar som USA:s finansdepartement utfärdade till individer.

I Auto Portrait Pending undertecknade Magid ett kontrakt med ett företag om att bli en diamant när hon dör. Kontraktet specificerar avtalet för hennes omvandling och detaljerna i hennes eventuella diamant. Vid hennes död kommer diamanten att skapas av kolet från hennes aska.

Auto Portrait Pending bryter ned konstnärens kropp för att cirkulera på konstmarknaden medan Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) förlänger denna gest efter att konstnärens verk Tender cirkulerade genom hennes egen sons kropp.