Auktoritära regimer och kreativt skapande i Europa de senaste 50 åren

1989, när folket i Berlin firade murens fall och upplösningen av flera auktoritära regimer i Central-och Östeuropa, sörjde folket i Kina hundratals döda efter massakern på Himmelska fridens torg. Dessa två händelser kan inte helt förstås utan de konstverk som skapades före och efter. Men konstnärerna dokumenterade inte bara effekterna av de politiska och sociala förändringarna, utan många av dem, i synnerhet de som kan kännetecknas som dissidenter, spelade också nyckelroller i skapandet av de nya samhällssystemen.

I samband med utställningen med Ai Weiwei, som idag är Kinas mest frispråkiga konstnär, undersöker den legendariske galleristen Folker Skulima, författaren, regissören och skådespelerskan Ivana Sajko samt skådespelaren Samuel Finzi, med utgångspunkt i sina egna erfarenheter i Central- och Östeuropa, de roller som konstnärer, bloggare, politiska aktivister och politiker har i tider av social förändring. De får sällskap av frilansande curator Berit Schuck i en konversation som kretsar kring samtida begreppen konst och aktivism i ett försök att bidra till vår förståelse av förhållandet mellan auktoritära regimer och konst: vilka är effekterna av konflikter på kropp och sinne, men även på själva konsten?

Medverkande: Samuel Finzi, bulgarisk/tysk teater- och filmskådespelare, Folker Skulima, legendarisk Berlingallerist och skribent och Ivana Sajko, författare, regissör och skådespelerska från Zagreb, Kroatien
Moderator: Berit Schuck, dramaturg och frilansande curator baserad i Berlin
Språk: engelska
Datum: 26 april 2012
Längd: 114 min
Plats: Goethe-Institut, Stockholm
Utställning: Ai Weiwei

Share: