Gunnel Wåhlstrand | Del 2

Gunnel Wåhlstrand i samtal med Bronwyn Griffith, samlingsintendent Magasin III och curator för Wåhlstrands separatutställning på Magasin III 2017, om verket Mother Profile från 2009.

Medverkande: Gunnel Wåhlstrand, konstnär, Bronwyn Griffith, samlingsintendent Magasin III
Språk: svenska
Datum: januari 2017
Längd: 4 min
Plats: Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Utställning: Gunnel Wåhlstrand

Share: