Valfrändskaper

Georg Baselitz, Otto G. Carlsund, Nick Cave, Simon Fujiwara, Susanne Henriques, Wilhelm Kåge, Evert Lundquist, Harald Lyth, Mark Manders, Ohad Meromi, Lars Nilsson, Jonas Nobel, Laure Prouvost, Yinka Shonibare CBE, Luc Tuymans, Rebecca Warren, Rachel Whiteread, Andrea Zittel
05.03.2022 - 04.03.2023
أمانة المعرض: David Neuman

Valfrändskaper är en utställning som utgår från möten mellan likartade konstnärliga uttryck. Det visuella språket är ofta besynnerligt sammanlänkat och i denna presentation har konstnärernas skapande ibland nått liknande konklusioner, men resan dit är oftast väldigt egen. 

I sin roman Valfrändskap från 1809 lånar Goethe teorier från den kände svenske 1700-talskemisten Torbern Bergman, och i modern tid använder författaren Gunnar Ekelöf samma titel för att belysa dragningen mellan två närstående enheter. I utställningen får vi ta del av överraskande möten, som curatorn David Neuman ser som djupt besläktade – valfrändskaper.

Hur verken är installerade i rummet tar avstamp i en skiss av Otto G. Carlsund. Utställningen presenterar många helt nya verk från vår samling och återknyter samtidigt till ikoniska konstverk, som tidigare har visats hos oss.