En tyst vår vandrar genom lägenheten

2015
37,50 x 33,00 x 5,00 cm
Magasin III Collection