Anton Henning

Intendent Richard Julin i ett samtal med Anton Henning om måleri, smak och konformism i samband med konstnärens utställning Too Much Skin, Taste & Turpentine på Magasin 3 2012. Anton Hennings arbeten beskrivs ofta som allkonstverk eftersom han obehindrat blandar måleri, skulptur och video och sammanför verken till en enda rumslig installation.

Medverkande: Anton Henning, konstnär och Richard Julin, chefsintendent Magasin 3
Språk: engelska
Datum: 7 september 2012
Längd: 39 min
Plats: Magasin 3 Stockholm Konsthall
Utställning: Too Much Skin, Taste & Turpentine

Share: