Natten

22.10.2020 - 18.12.2021
אוצרות: Tessa Praun

Målningen Natten (2019) skapades av Tal R på uppdrag av Magasin III för att presenteras som det enda verket i hans separatutställning : Men Who Can’t Sit on Horses på Magasin III Jaffa, Tel Aviv, under perioden oktober 2019–mars 2020.

Tal R är känd för sitt djärva sätt att använda färg och ett livligt bildspråk. Genomgående i hans arbete finns referenser till historiska konstriktningar, såsom expressionism, fauvism och symbolism, parallellt med influenser från särlingskonst och barnmålningar. Hans förmåga att förena dessa två världar skapar ett säreget visuellt språk som tar sig uttryck i en rad olika medier, utöver måleri, bland annat collage, skulptur, installation, teckning, tryck och möbler.

Tal R tillfrågades av David Neuman (medgrundare, Emeritus museichef samt styrelseordförande för Magasin III) om han ville åta sig att skapa en målning speciellt för utställningsrummet i Jaffa. I sin förfrågan utgick David Neuman från sin fascination för Pablo Picassos ikoniska verk Guernica från 1937. Han bad Tal R att göra sin målning i samma monumentala format: 349 x 777 cm. Guernicas drabbande bakgrund och motivvärld, men även dess symbolvärde och politiska sprängkraft har nått långt utanför konstvärldens sammanhang. Beställningsuppdraget handlade emellertid inte om att göra en kommentar till Guernica. I förfrågan fanns endast verkets format som ett ramverk att förhålla sig till.

Natten föreställer ett kavalleri med skenande hästar och dess ryttare i olika stadier av fallande. Målningen visar en nattlig scen, där endast konturer av landskapet kan anas. Män i färgglada uniformer är avbildade i olika grad av förlorad kontroll över djuren och situationen de förväntas bemästra – en motivvärld som rymmer såväl humor som allvar. Tal R ger ingen närmare förklaring till sitt val av motiv. För honom är det viktigt att en eventuell tolkning av verket sker i mötet mellan målningen och dess betraktare. Endast undersökandet av fallandet som företeelse har beskrivits av Tal R som viktigt och återkommande under arbetet med målningen. Att falla kan innebära en rädsla för att tappa kontrollen, men även en möjlighet till resning, om kontrollen redan hunnit gå förlorad.

Natten visas här tillsammans med en serie träsnitt, närstudier av målningens motivvärld.