Mona Hatoum – Revisit

19.02 - 15.10.2022
אוצרות: Olga Krzeszowiec Malmsten

Ända sedan 1990-talets början har Mona Hatoum betraktats som en av vår tids mest betydelsefulla konstnärer. Genom installation, skulptur, performance, foto och video utforskar hon konsekvent frågor kring det bekanta och det främmande, hemmet och exilen, minnet och förlusten. Hatoums omfattande arbete anspelar på motstridigheterna mellan dessa tillstånd och deras skiftande gränser. Något som vid första anblicken uppfattas som ett välbekant husgeråd kan genom förvridna skalor och oväntade material skifta associationer och bli till ett hotfullt redskap. Genom den sortens ständigt skiftande positioner ifrågasätter Hatoum etablerade sanningar och uppfattningar om världen. Perspektivet är ofta den enskilda individens i relation till det strukturella och institutionaliserade våldet och maktutövandet. Dessa frågor kan härledas till Hatoums egen erfarenhet av exil och upplevelse av alienation, men är likväl allmängiltiga och aktuella frågor om rotlöshet, förfrämligande och förlust.

I utställningen Mona Hatoum – Revisit är återbesöket närvarande som utställningsformat, men är även tydligt i Mona Hatoums egen arbetsmetod. Hennes praktik utgörs av ett konstant bearbetande och skildrande av återkommande teman, former och material. För utställningen skapar Hatoum ett nytt verk med titeln Electrified (variable IV) (2022). Det nya verket återkopplar genom temat, och delvis genom materialen, till verket Undercurrent, som Hatoum skapade i samband med sin separatutställning på Magasin III år 2004. Båda installationerna knyter an till ett experimenterande av husgeråd och elektricitet som förekommit i Hatoums arbete alltsedan hennes studieår under 1970-talet. Presentationen inkluderar även andra befintliga verk ur Magasin III:s samling och inlån direkt av konstnären. I utställningens första del presenteras det omfattande arkivverket Performance Documents, 1980-1987/2013, som ger en introduktion till Hatoums tidiga performativa praktik och hur den tydligt relaterar till hennes senare arbete inom skulptur, video och installation. Utställningen ger inblick i en praktik där äldre och nyare verk står i dialog.

Mona Hatoum föddes 1952 i en palestinsk familj i Beirut, Libanon. Medan hon var på ett kort besök i London 1975 bröt det libanesiska inbördeskriget ut, vilket hindrade henne från att återvända hem. Hon har bott i London sedan dess.

Parallellt med Mona Hatoum – Revisit på Magasin III visar konsthallen Accelerator utställningen So Much I Want To Say. Utställningen är curaterad av Richard Julin, Accelerators konstnärlige ledare. Läs mer om utställningen på Accelerator här.