Magasin 3 Projekt Djurgårdsbrunn, 2005. Stina Nordenstam, Tänk dig en människa (Imagine a person).

Photo: Mattias Givell

Share: