Oscar Guermouche, The Fireman, 2020. Platsspecifikt verk för Magasin III. Foto: Christian Saltas.

Share: