Richard Julin om immateriell konst

Richard Julin föreläser i relation till Tino Sehgals utställning på Magasin 3. Historiska exempel på immateriell konst tas upp ur ett personligt perspektiv. Bland andra berörs Arthur Cravan, Valie Export och Yves Klein.

Inspelat den 24 april 2008 på Magasin 3, Stockholm

Språk: svenska

Längd: 52:30

Share: