Haim Steinbach, Untitled (bocce ball), 2013. Photo: Youval Hai.

Haim Steinbach, Magasin III Jaffa. “Untitled” (bocce ball), 2013. Photo: Youval Hai.

Share: