En kväll om: Oro

Vi lever i oroliga tider. Men vad gör oron med oss fysiskt, mentalt och själsligt? Vad händer i hjärnan när vi oroar oss? Hur har människor hanterat oro genom historien? Och hur hanterar den sekuläre svensken sin oro när man avskaffat gud? Inspelning från samtal på Medelhavsmuseet den 8 april 2016.

Lisa Clefberg, leg psykolog och forskare i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörns högskola och Göran Ståhle, religionspsykolog, Södertörns högskola i ett samtal om oro och vad den gör med oss. Moderator: Petra Holmberg, intendent Världskulturmuseerna. Foto: Karl Zetterström.

Magasin III i samarbete med Medelhavsmuseet i relation till utställningen Like A Prayer.

Share: