Carin Ellberg, Länk, 2021. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Share: