Tony Oursler | Del 8

Se Richard Julin, curator för Tony Ourslers utställning M*r>0r på Magasin III 2016, berätta om verket The Influence Machine, som visas på Stockholms universitet den 20 oktober 2016.

Medverkande: Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator
Språk: engelska
Datum: oktober 2016
Längd: 1 min
Plats: Stockholms universitet
Utställning: Tony Oursler – M*r>0r

Share: