On the Tip of My Tongue. Kapitel 3: Miranda July och Sheila Heti

Konstnären och författaren Miranda July, baserad i Los Angeles, samtalar med den kanadensiska författaren Sheila Heti om skapandet av We Think Alone. Med utgångspunkt i både skaparens (July) och deltagarens (Heti) perspektiv är samtalet inriktat på utmaningarna kring att publicera personlig information, åskådarens roll och frågan om hur e-post kan bli konst.

We Think Alone är ett konstverk av Miranda July på uppdrag av Magasin 3 till utställningen On the Tip of My Tongue. Det består av en sammanställning av 20 e-brev skickade från utkorgen hos deltagarna Kareem Abdul. Jabbar, Lena Dunham, Kirsten Dunst, Sheila Heti, Etgar Keret, Late och Laura Mulleavy, Catherine Opie, Lee Smolin och Danh Vo. Breven skickades en gång i veckan mellan den 1 juli och den 11 november 2013 och existerar bara i inkorgen hos dem som har anmälde sig för att ta emot e-breven.

Språk: engelska

Share: