Ernst Josephson

Ett samtal om Ernst Josephson som tar sin utgångspunkt i en teckning av Josephson som nyligen blivit del av Magasin IIIs samling. Kvällens två gäster, Ulf Abel och Peter Cornell, samtalar tillsammans med museichef David Neuman om Josephsons konstnärskap.

Teckningen är utfört på ön Bréhat 1888 och färgas av Josephsons psykos och spiritistiska erfarenheter. Under en tid av psykisk sjukdom ritade Josephson en serie med över 100 teckningar över andliga hemsökelser, s.k. andeprotokoll, som alla följer samma format. Josephsons mångsidiga skapande – som traditionalist, som opponent och tidig modernist – blev en stor inspiration för hela det svenska 1900-talets konst. Ulf Abel och Peter Cornell har båda publicerat studier om Josephsons konst.

Moderator: David Neuman, museichef Magasin III & affilierad professor Stockholms universitet.

Deltagare:
Ulf Abel är fil.dr i konstvetenskap och har i sin mångåriga verksamhet vid Nationalmuseum ansvarat för museets omfattande ikonsamling. Abel har forskat kring bl.a. bysantinsk och rysk konst samt svensk konst under 1900-talets första hälft. Han har skrivit böckerna Ikonen – bilden av det heliga, Nationalmuseum Icons, Ikonen – den besjälade bilden och Ernst Josephson.

Peter Cornell är konstkritiker och tidigare professor i Den moderna konstens teori och idéhistoria på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Cornell har skrivit böckerna Den hemliga källan, Paradisets vägar, Vid himmelrikets portar, Gemensamma rum, Mannen på gatan och Öppningar.

Inspelat den 27 nov 2014 på Magasin III, Stockholm

Språk: svenska

Längd: 46:22

Share: