Ulf Rahmberg, 1935

Skiss till döden i målning Generalerna våldför sig på de meniga

1968
25 x 28,6 cm (frame 68,1 x 53 cm)
Magasin III Collection