Screenwipe med filmstill från “Tyngdkraft, var min vän”

2014
20 x 20 cm
Limited edition
Magasin III Production