zerubbabel

20 januari - 13 juli 2018
Curator: David Neuman

Magasin III öppnar den 20 januari sin efterlängtade utställningssatellit i Jaffa, en del av Tel Aviv, med en utställning av den israelfödde amerikanske konstnären Haim Steinbach. Utställningen zerubbabel är Steinbachs första separatutställning i Israel och markerar starten på en programverksamhet som Magasin III Jaffa kommer att presentera med både internationella och lokala konstnärer.

I sin konstnärliga praktik väljer och arrangerar Steinbach vardagsföremål från ett spektrum av sociala och kulturella kontexter. Genom att installera dem enligt konceptet att ”visa” organiseras objekten på nya sätt som betonar deras identiteter, inneboende betydelser och associationer. Invigningsutställningen på Magasin III Jaffa, curerad av David Neuman, inkluderar verk av Steinbach som sträcker sig från nyligen gjorda väggmålningar, som gestaltar essensen av text, bild och färg, till hans förfinade objekt som presenteras i arkitektoniskt definierade lådor.

”Haim Steinbach tillhör kvintessensen av samtidskonstnärer – de som på ett så viktigt sätt har tänjt på gränserna för det visuella uttrycket. Den kommande utställningen etablerar en tydlig riktlinje för framtida presentationer på Magasin III Jaffa. Det är med stor glädje vi presenterar Haim Steinbachs konst för en lokal och internationell publik”, säger David Neuman.