On the Tip of My Tongue. Kapitel 2: Ett möte med Pierre Huyghe

Lyssna till utdrag från ett samtal mellan den franske konstnären Pierre Huyghe (född 1962) och intendenterna Richard Julin och Tessa Praun. Pierre Huyghes verk Untilled på Documenta 13, 2012, har varit en viktig inspirationskälla för intendenterna till utställningen On the Tip of My Tongue. I detta samtal pratar Pierre Huyghe och curatorerna bland annat om att skapa konst med en annan utgångspunkt än åskådaren och vad det innebär för utställningsskapandet.

Pierre Huyghes arbete, som inkluderar film, installationer och offentliga händelse, tar ofta form som konstruerade system, som är lika oregisserade som levande organismer. Genom sitt konstnärskap frammanar Huyghe parallella verkligheter där hans konst verkar befriad från de begränsningar som utgör vår allmängiltiga värld.

Språk: engelska

Share: