Curating Stories

Seminariet Curating Stories är ett samarbete mellan Magasin 3 och studenter vid curatorprogrammet vid Stockholms universitet.

Med utgångspunkt i Andrea Zittels utställning Lay of My Land diskuterar en gästpanel curatorskapets kreativa process, med fokus på historieberättande. Vad innebär berättandet – vare sig det uppfattas bokstavligt eller inte – för curatorn, konstnären, verken, rummet, publiken och samhället?

Medverkande: Richard Julin, biträdande direktör och chefscurator Magasin 3, Magdalena Malm, konstnärlig ledare Mobile Art Production, Bo Nilsson, konstnärlig ledare Artipelag och Liv Stoltz, frilanscurator
Moderator: Anders Karnell, konstskribent Nöjesguiden och pedagog Moderna Museet
Språk: engelska
Datum: 30 november 2011
Längd: 64 min
Plats: Magasin 3 Stockholm Konsthall
Utställning: Lay of My Land

Share: