Lars Nilsson, 1956

Varför unga pojkar blir nazister / I kräftans tecken

1994
Courtesy the artist