Lars Nilsson, 1956

Om makt, dikt och verklighet

1992
240 x 460 cm
Courtesy of Moderna Museet, Stockholm